Λογιστικο Γραφειο

 
 

Αθανασίου Διάκου 29 - Ν. Ερυθραία

τηλ. : 2108000138/ 6976196500

FAX : 2108000145

email : m_panagiotidis@hotmail.com

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες προς επαγγελματίες και ιδιώτες:

 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β’ ΚΑΙ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΒΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ
 • ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ
 • ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ & ΙΝΤΡΑΣΤΑΤ
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ ΦΠΑ
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ
 • ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΜΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
 • ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΜΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΜΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε9 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ
 • ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ
 • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
 • ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
 • ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 • ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΣ – ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ
 • ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΑΠΔ)
 • ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
 • ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
 • ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
 • ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΑΕΔ